Sebastià Sansó Barceló

Doctor en Història, ha publicat notables i extensos estudis sobre la indústria perlera i de la fusta a Manacor, a més d'un projecte sobre la formació dels distints nuclis del municipi i Sant Llorenç