Oliver reparteix les regidories sense els socialistes

L’Ajuntament de Manacor presenta el nou organigrama municipal, que està organitzat de la següent manera:

 

I. Àrea de Batlia, Urbanisme i Esports: Miquel Oliver Gomila.

II. Àrea d’Hisenda, Economia i Govern Obert: Antònia Llodrà Brunet.

III. Àrea de Cohesió Social i Educació: Carme Gomila Domínguez.

IV. Àrea de Promoció Cultural i Economia: Paula Asegurado Rosso.

V. Àrea d’Espai Públic, Medi Ambient, Interior i Mobilitat: Sebastià Llodrà Oliver.

L’Àrea d’Hisenda, Economia i Govern Obert serà a càrrec de la primera tinent de Batlia, Antònia Llodrà Brunet. Les facultats delegades comprenen l’exercici de les competències atribuïdes genèricament a l’àrea, relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia d’aquesta àrea de gestió municipal, a més de comunicació, gestió de l’activitat econòmica i financera municipal, gestió del padró municipal d’habitants – població, cadastre, sancions, gestió i impuls de tota l’activitat relacionada amb el personal municipal, contractació, participació ciutadana, associacionisme, voluntariat, registre d’entitats ciutadanes, noves tecnologies i administració electrònica, portal de transparència, protecció de dades, informàtica, foment, disseny i promoció de l’empresa i de la indústria i foment de l’ocupació.

L’Àrea de Cohesió Social i Educació anirà a càrrec de la segona tinent de Batlia, Carme Gomila Domínguez. A més de les seves atribucions generals, li corresponen les competències sobre Educació, Conservatori i Escola de Música, Gent Gran, Serveis Socials comunitaris bàsics, Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació de risc d’exclusió social, Centres de dia, Polítiques d’Igualtat i Joventut.

L’Àrea de Promoció Cultural i Econòmica correspon a la tercera tinent de Batlia, Paula Asegurado Rosso. A més de les seves atribucions generals, li corresponen les competències sobre Biblioteques, Patrimoni, Protecció i gestió del patrimoni històric, Política Lingüística, Cultura, Museus, Teatre i Auditori, Promocions culturals, Banda de Música, Equipaments culturals, Festes, Sanitat i Consum, Fires, Atenció i promoció dels interessos turístics de tots els nuclis del municipi, Promoció del turisme interior, Oficines turístiques, Plaça d’abastament, Escorxador, Agricultura, Mercats, Comerç, Gestió i promoció turística, gestió de l’activitat econòmica i financera municipal, gestió del padró municipal d’habitants – Població, Cadastre, Sancions, Contractació – Autoritzacions i concessions demanials i adquisició de béns immobles.

L’Àrea d’Espai Públic, Medi Ambient, Interior i Mobilitat anirà a càrrec del quart tinent de Batlia, Sebastià Llodrà Oliver. A més de les seves atribucions generals, li corresponen les competències sobre Edificis i pla d’usos de les escoles rurals, neteja d’edificis, energies renovables i optimització d’energia, cementeri i policia sanitària mortuòria, manteniment d’escoles i escoletes infantils, conservació i rehabilitació de l’edificació, enllumenat públic, llicències de publicitat dinàmica i estàtica, paviment de les vies urbanes, ocupació de via pública, manteniment de vies públiques, places, caminis i edificis municipals, Serveis generals – Brigada municipal, Control i seguiment de la gestió i tractament de residus, Neteja viària, promoció i seguiment de la gestió del medi ambient, Control del manteniment de les zones enjardinades, Depuradores, Medi ambient urbà – Parcs i jardins, Subministrament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals, vigilància de les activitats i usos que es duen a terme a les platges, gestió de l’explotació dels serveis de temporada de les platges, Animals de companyia i cans perillosos, Prefectura superior de la Policia Local, Seguretat Ciutadana, Expedients sancionadors (Llei 4/2015), Protecció Civil, Concessió o denegació de permisos de circulació per a vehicles especials en règim de transport especial, Concessió i denegació de llicències per a la tinença i ús d’armes d’acord amb la legislació específica vigent, Regulació i ordenació del tràfic i de l’estacionament de vehicles en vies urbanes, Mobilitat, Gestió dels aparcaments, Transport públic – Taxis, Horts Urbans. A més, aquesta delegació abasta també les matèries pròpies de l’Àrea de Promoció Econòmica i Cultural següents: Política Lingüística – Escola Municipal de Mallorquí.

L’organigrama municipal contempla també la delegació especial de les següents àrees: Delegació Especial d’Espai Públic i Serveis Generals, que anirà a càrrec de Joana Maria Llull; Delegació Especial de Seguretat, Interior, Mobilitat i Festes, que anirà a càrrec de Mateu Marcé; Delegació Especial de Cultura i Govern Obert, que anirà a càrrec de Ferran Montero; Delegació Especial de Promoció Econòmica, que anirà a càrrec de Júlia Acosta.

La Delegació Especial d’Espai Públic i Serveis Generals assumirà la direcció, gestió i resolució d’Edificis i pla d’usos de les escoles rurals, Neteja d’edificis, Energies renovables i optimització d’energia, Cementeri i política sanitària mortuòria, Manteniment d’escoles i escoletes infantils, Conservació i rehabilitació de l’edificació, Enllumenat públic, Llicències de publicitat dinàmica i estàtica, Paviment de vies urbanes, Ocupació de via pública, Manteniment de vies públiques, places, camins i edificis municipals, Serveis generals – Brigada municipal, Medi ambient urbà: parcs i jardins públics, Control del manteniment de les zones enjardinades.

La Delegació Especial de Seguretat, Interior, Mobilitat i Festes assumirà la direcció, gestió i resolució de Festes, Animals de Companyia i cans perillosos, Prefectura superior de la Policia Local, Seguretat Ciutadana, Expedients sancionadors (Llei 4/2015), Protecció Civil, Concessió o denegació de permisos de circulació per a vehicles especials en règim de transport especial, Concessió o denegació de llicències per a la tinença i ús d’armes d’acord amb la legislació específica vigent, Regulació i ordenació del tràfic i de l’estacionament de vehicles en vies urbanes, Mobilitat, Gestió dels aparcaments, Transport públic: taxis.

La Delegació Especial de Cultura i Govern Obert assumirà la direcció, gestió i resolució de Comunicació, Biblioteques, Patrimoni, Protecció i gestió del patrimoni històric, Cultura, Museus, Teatre i Auditori, Promocions culturals, Banda de música, Equipaments culturals, Cultura. Institució Pública Antoni Maria Alcover, Cultura. Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor, Participació ciutadana, Associacionisme, Voluntariat, Registre d’Entitats ciutadanes, Noves tecnologies. Administració electrònica, Portal de transparència, Protecció de dades, Informàtica, Foment, disseny i promoció de l’empresa i de la indústria, Foment de l’ocupació.

La Delegació Especial de Promoció Econòmica, assumirà la direcció, gestió i resolució de Fires, Atenció i promoció dels interessos turístics de tots els nuclis del municipi, Promoció del turisme interior, Oficines turístiques, Agricultura, Gestió i Promoció turística.

Pel que fa a les delegacions especials territorials, es delega en Antònia Llodrà Brunet la gestió, atenció i seguiment per a la millora dels serveis públics en els nuclis de Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Magrana, Cala Mendia, s’Estany d’en Mas, s’Illot i Cala Morlanda.

Print Friendly, PDF & Email
Aquesta web utilitza cookies pròpies pel seu correcte funcionament. Les cookies són petits arxius de text que els llocs web que visita emmagatzemen al vostre navegador. Solen contenir un lloc web i un identificador. Ajuden a millorar la seva experiència mentre navega al nostre lloc web. En fer clic al botó Acceptar, dóna consentiment a l\'ús daquestes tecnologies i el processament de les seves dades per aquests propòsits.    Configurar y més informació
Privacidad