La placeta dels karts de Manacor (segona part)

Antoni Sureda Vicens

 

Les Proves

La convocatòria de les proves que majoritàriament eren de caràcter eliminatòries, anaven a càrrec de l’Ajuntament de Manacor concretament de la Policia Municipal, qui organitzava i es responsabilitzava de tot el procés selectiu.

La persona encarregada i a la vegada monitora del parc infantil de trànsit de Manacor, era el responsable del departament de trànsit del cos de seguretat municipal.

El procés consistia en sol·licitar a tots els col·legis del Municipi, que volien col·laborar en una selecció d’alumnes interessats en competir en les proves d’educació vial en el parc infantil de trànsit. El centre escolar havien d’elegir els alumnes que llavors proposaven per realitzar les proves en concret.

L’edat dels alumnes havia de ser entre els 11 i 14 anys, i tant sols podien accedir el nins. Les nines no tenien opció a les presents proves.

Pràcticament la totalitat dels col·legis participaven en el procés. Llavors, abans de finalitzar el mes de març, es duien a terme les corresponents proves, unes teòriques i altres de pràctiques del maneig de bicicleta i de Karts, que es realitzaven al pati del col·legi La Salle segons si la quantitat de participants era molt elevada, ja que es disponia de més espai, i també a la pista del parc infantil de trànsit de Manacor situada en la plaça Cardenal Pou, coneguda popularment com “la plaça dels karts” 

Aquestes consistien en una prova teòrica relativa a la contestació durant un plaç aproximadament d’uns quinze minuts d’un qüestionari escrit de 30 preguntes, referides a les normes de circulació i senyals de trànsit del codi de circulació. Cada errada era penalitzada amb tres punts.

Després de superar aquesta prova es realitzaven unes proves de conducció en la pista en bicicletes, per després superades aquestes, dur a terme altres proves en els corresponents  karts.

Es tractava de recórrer un determinat nombre de controls en un temps concret, el recorregut s’havia de fer-se sempre d’acord a les normes i senyals de trànsit, verticals, horitzontals lluminoses i les pròpies dels Agents de l’Autoritat.

En el cas de cometre faltes greus, menys greus i lleus, eren castigades amb la pèrdua de tres, dos i un punt respectivament.

La prova d’habilitat en el maneig de la bicicleta, que consistia en un recorregut d’un circuit amb obstacles, slalon, passos estrets entre fileres de cons, trampolins, senyals etc. El temps que s’emplenava per realitzar la prova era tingut en compte per resoldre el guanyador en el cas d’igualtat.

Una vegada acabades les proves i fetes les puntuacions finals, el monitor proposava els alumnes que havien de representar a la ciutat de Manacor en la competició provincial de parcs infantils.

El primer i segon equip classificat en el campionat provincial, quedaven seleccionats per representar a la Província en el Campionat Nacional d’Espanya de parcs infantils de trànsit.

Les classificacions finals eren individuals i per equips.

Evidentment els parcs infantils de trànsit resultaren ser molt eficaços per l’aprenentatge dels joves referent a les normes de circulació. La il·lusió dels joves per quedar classificats i poder disputar la final cada any en un ciutat diferent era enorme.

Malgrat que molts d’aquests al·lots que participaven a les proves ja no eren fills de l’escassament que va provocar la postguerra, i potser ja havien viatjat amb els seus pares. En el cas que arribassin a la fase final del campionat dels parcs infantils de tota Espanya, per la majoria d’ells era la primera vegada que viatjarien tots sols, amb uns monitors però sense les seves famílies, a més anaven a la competició i es sentien com a grans protagonistes.  

Per participar en els campionats de seguretat vial pels maneig i control del ciclomotor, els alumnes participants no podien superar els 18 anys.

Els Karts

Consistien en vehicles monoplaça, amb un motor mono-cilindre de dos temps de 49 c.c.. L’estructura era senzilla equipats d’un volant i un seient, amb dos pedals: el d’accelerador i el de frenada, 

Disposava d’un variador automàtic que impedia que el motor s’aturés, quedant en ralentí, en el cas de llevar el peu de l’accelerador.

Equipats amb quatre rodes, les dues davanteres tenien el control de la direcció i les dues de darrera connectades a un eix que transmetia la potència del motor.

El combustible era una mescla de gasolina i oli al 5% aproximadament. El models dels Karts podien ser diversos, però dins unes mateixes característiques i potència.

Les mides solien adaptar-se a un metre quaranta de llargària per 80 centímetres d’amplària. L’alçada era d’un 65 centímetres, de la part mes alta que solia ser el volant.

L’uniformitat

Els alumnes del municipi de Manacor, guanyadors de les proves eliminatòries se´ls feia entrega de la següent indumentària: Una jaqueta de color vermell, amb dues files de tres botons de color daurat i l’escut de Manacor brodat amb fil en el butxacó esquer.

Els calçons eren de color beige, amb pinces i les sabates de color marró fort. Davall de la jaqueta portàvem un jersei de coll alt que a vegades era de color marró fort, o en segons quines edicions de color blau.

Per realitzar les distintes proves solien portar un xandall que podia varia de color, amb l’anagrama de l’escut de Manacor

Cronologia

Any 1975. Fou el primer any en què es va seleccionar a Manacor un grup d’alumnes seleccionats entre tots els col·legis d’E.G.B. d’aquesta ciutat, mitjançant una sèrie d’exercicis teòrics i pràctics de normes de circulació en que consistien les proves. Així com també del maneig de bicicletes i dels karts.

Aquest mateix any es posava en funcionament la nova pista en la plaça Cardenal Pou, (que l’any anterior havia estat inaugurada) i es presentaven a la XI convocatòria Nacional de parcs infantils de trànsit.

La presentació de les jornades fou a càrrec del Governador Civil de Balears Sr. Carles de Meer i Ribera acompanyat pel Batle de Manacor Sr.  Pedro Galmés Riera i d’altres Autoritats.

Les proves per seleccionar els parcs infantils de Balears que havien de participar en el Campionat de Madrid es varen realitzar a Sa Pobla, entre els dies 1 al 5 de Maig.

L’equip manacorí va quedar seleccionat i juntament amb 50 Parcs Infantils de tota Espanya, arribaren a la final que es va realitzar a Madrid.

Els joves seleccionats que representaven a Manacor varen ser: Antoni Tauler Febrer del Col·legi La Salle. Josep A. Garcia Cifo del Col·legi San Ferran,  Sebastià Galmés Sureda i Llorenç Febrer Sunyer, del col·legi La Salle i Chistian Volker Llull del Col·legi Sa Torre.

Com a suplents: Eugeni Mula Lacruz i Artur Aguiló Fuster, tots dos del Col·legi Sa Torre.

El guanyador absolut d’Espanya fou l’equip de Sa Pobla (Mallorca). Que va rebre un trofeu i el premi en metàl·lic de 100.000 pessetes.

En segon lloc va quedar l’equip de Madrid, que rebré un trofeu i un premi en metàl·lic de 75.000 pessetes.

En el tercer lloc quedà l’equip d’Elx (Alacant), amb un trofeu i 50.000 pessetes con a  premi en metàl·lic..

Manacor va participar en totes les competicions teòriques, maneig i destresa de les bicicletes i dels Karts. 

Aquests tipus de Karts destinats a l’equip manacorí estava compost amb el nombre de motor 000391, 000385 i P798 i P797.

Manacor, va quedar en sèptima posició a nivell Nacional.

Any 1976.- Es va celebrar la XII edició a nivell nacional, concretament a la ciutat de Lleó, entre els dies 1 i 4 de maig.

Els premis eren els mateixos de l’any anterior i el total de parcs infantil que participaven eren 50 de tota Espanya.

Els alumnes manacorins que ens representaven estava format per Gabriel Monroig Ribot, (Col. La Graduada), Pere Matamalas Oliver (La Salle), Damià Riera Muñoz (La Graduada) i Sion Más Santandreu (Sa Torre). 

Com a suplents: Antoni J. Viñas Vives (La Salle) i Luis J. Camacho Barranco (La Graduada).

L’equip campió por ordre de puntuació resulta ser Lleó, en segon lloc va quedar Elx (Alacant), i el tercer lloc fou per Còrdova.

Manacor va quedar en una meritòria octava posició.

Any 1977.Madrid fou elegida novament per realitzar el XIII campionat de parcs infantils de trànsit d’Espanya, el dies 4 i 5 de Maig.

Manacor va millorar la seva classificació i va quedar en un 5º lloc, i en 1ª posició en el campionat de les Balears.

L’equip estava format per J. Bartomeu Alzamora Pocoví (Col. Es Canyar), Guillem Mora Mora (Sa Torre), Antoni J. Viñas Vives (La Salle) i Guillem Mas Sureda (Es Canyar).

Els suplents foren: M. Sanchez Vilchez (San Ferran) i A. Cladera Miquel (ES Canyar).

Els vuit participants amb millor nota individual quedaren preseleccionats per formar part de l’equip Nacional que representava a Espanya en la Copa Internacional a Brussel·les (Bèlgica).

La classificació final del XIII Campionat Nacional quedà de la següent manera: en primer lloc fou l’equip d’Elx (Alacant), en segona posició va quedar el col·legi Agustinià de Madrid, i en tercera posició el col·legi Interescolar també de Madrid.

Any 1978.- Novament la capital de Madrid va resultar l’elegida per organitzar el XIV campionat d’Espanya de parcs infantils de trànsit, concretament el dies 4  i 5 de maig.

Els representants de l’equip de Manacor estava format per: Joan Santandreu Ferrer (Es Canyar), Manel Sánchez Vilches (San Ferran), Francesc Fernández Santafosta (Simó Ballester) i Gabriel Raio Amengual (Simó Ballester).

Com a suplents quedaren: Artur Aguiló Fuster (Simó Ballester) i Miquel Soler Maiol (Simó Ballester).

Els totals de parcs infantils participants foren 46 i Manacor es va classificar en el novè  lloc, amb 704 punts.

Es va donar la circumstància de que Joan Santandreu Ferrer va quedar en octava posició nacional individual, per tan fou elegit com a reserva de l’equip nacional espanyol que es va celebrar a Lisboa (Portugal), els dies 18 i 19 de maig.

El  guanyador de la XIV edició, resulta ser l’equip d’Elx (Alacant), en segona posició el col·legi Agustinià de Madrid i en tercera posició el col·legi de Santa Aina empatat amb el centre escolar Sant Rafel, també de Madrid.

Any 1979.La XV edició fou organitzada novament a Madrid, els dies 3 i 4 de maig.

Va ser el millor any de l’equip de Manacor, ja que es va classificar en 4º lloc, entre el mes de 50 participants que es presentaren en aquest campionat.

Els representants foren: Antoni Gomila Mascaró (Es Canyar), Mateu Estrany Pasqual (Es Canyar), Gabriel Llinas Adrover (Es Canyar), i Jaume Truyols Lliteras (Col. Sant Ferran)

Com a suplents: Miquel Llodrà Galmés (Es Canyar), i Joan Josep Pardo Vicens (Es Canyar).

En quant a la classificació individual, un integrant manacorí aconseguia  formar part del equip nacional espanyol, i va realitzar una gran actuació en el campionat internacional que aquest any es tornava a celebrar a Madrid, on es classificava en 2n lloc o sigui subcampió internacional, per darrera d’un al·lot portuguès.

El portuguès campió de la XVII Copa Escolar Internacional fou Guide Rui Teixeira.

El jove manacorí de l’equip espanyol que quedà classificat en segona posició fou Mateu Estrany Pascual, de 14 anys d’edat.

Participaven 14 nacions en aquesta darrera fase internacional i l’equip nacional espanyol va quedar en primera posició amb 748 punts, seguit de França i de Portugal.

La Reina d’Espanya va presidir el torneig i va fer entrega dels trofeus als guanyadors.

En els diaris i en la premsa local va tenir un gran ressò aquest fet del jove manacorí guanyador del segon premi.

Aquest mateix any, i també a la ciutat de Madrid es va dur a terme el I Campionat de ciclomotors d’Espanya.

Els participants de l’equip de Manacor, foren Antoni Sureda Fons i Miquel Sureda Forteza.

Any 1980.  Barcelona fou la Ciutat elegida per celebrar el XIV Campionat Nacional Infantil de trànsit entre els dies 5 i 6 de maig. L’equip de Manacor aconseguí quedar classificat en 6a posició.

Els representants de la Ciutat de Manacor foren: Jordi Caldentey López (Col. Es Canyar), Jaume Puigròs Torres (Es Canyar), Joan Josep Pardo Vicens (Es Canyar) i Miquel Llodrà Galmés (Es Canyar).

Com a suplents: Jaume Nicolau Riutort (San Ferran), i Francesc Fullana Vallespir (Simó Ballester).

Vàrem participar un total de 44 parcs infantils de trànsit de tota Espanya, i la classificació final va quedar de la següent manera: En primer lloc Còrdova, seguida de Salamanca i d’Elx que quedà en tercer lloc.

Els representants manacorins del II Campionat de ciclomotors elegits, resultares ser : Onofre Fullana Barceló, i Pedro Fernández Loren.

Any 1981.- El Campionat provincial es va celebrar a Campos i l’equip de Manacor no va poder passar a la fase nacional, que es tornava a celebrar a Madrid, ja que va quedar classificat en tercera posició, i només es classificaven els dos primers.

Els nostres representants: Mateu Fons Melià (Es Canyar), Joan Truyols Lliteres (San Ferrando), Miquel Duran Amer (San Ferran), Guillem Fornes Sureda (San Ferran).

Com a suplents: Miquel Aymat Ferragut (La Salle), i Antoni Gelabert Miró (Es Canyar).

No obstant, un jove de Manacor Francesc Tregón Alonso, va ser seleccionat com a representant de Balears en el III Campionat nacional del concurs de seguretat en ciclomotors que es va celebrar a Elx (Alacant).

Any 1982.  Novament i per pocs punts l’equip de Manacor va quedar eliminat, sense poder participar en la fase nacional que es celebrava a Vigo (Pontevedra) tota vegada que va quedar classificat en 3ª posició en el campionat provincial celebrat a Palma de Mallorca.

Els representants de Manacor eren: Francesc Darder Riera (Col. Es Canyar), Bartomeu Riera Sureda (La Salle), Miquel Riera Femenias (Es Canyar) i Lluis  Acedo Corraliza (Simó Ballester).

I els suplents designats: Joan Sánchez Martínez (Simó Ballester) i Jaume Amer Celotto (La Salle).

En el IV concurs de seguretat en conducció i maneig de ciclomotor, un jove estudiant del Institut de Formació Professional (IFP), Joan Esteban Castro, que a la vegada partia com a suplent de l’equip manacorí de seguretat en ciclomotor, va ser seleccionat per participar en la fase nacional.

Aquest mateix any, concretament el 17 de maig el Cap Provincial de trànsit, va fer entrega a cada Ajuntament que participaven en els diferents campionats infantils de trànsit de tres Karts.

Any 1983.Manacor fou la ciutat elegida per realitzar el torneig eliminatori de Balears.

Les proves es varen realitzar en el pati del col·legi La Salle el dia 16 d’abril, tota vegada que el recinte del pati del col·legi era molt més gran que la plaça Cardenal Pou i podia donar cabuda a tots els participants i al gran públic que es va arribar a congregar al recinte escolar. Els equips participants foren: Palma de Mallorca, Maó, Ciutadella, Felanitx, Campos, Sa Pobla i Manacor.

El protocol abans de començar les proves, fou el següent:

10’00h.- Concentració de tots els participants en el pati del col·legi La Salle.

10’30h.- Desfilada dels participants, controladors, Policia Municipal i Banda de música, fins a la plaça Cardenal Pou. 

Hissada de la bandera nacional i balear.

Salutació  als equips participants.

Prova teòrica a les aules del col·legi La Salle.

Prova pràctica de Karts.

Prova pràctica i destresa en bicicleta.

L’equip guanyador fou Manacor, que estava compost per: Jordi Bosch Llull (La Salle), Daniel Salom Fuster (Simó Ballester), Jordi Reixach Johnston (Es Canyar) i Bartomeu Galán Codina (Simó Ballester).

Els suplents eren: Joan Bauzà Aguilar i Joan Riera Miquel

L’equip de Campos va quedar en segona posició, i el de Palma de Mallorca en tercera.

En quan a la prova de Karts, el resultat va ser un èxit complet del equip de Manacor, tota vegada que els quatre primers classificats  foren manacorins.

Al protocol i a l’entrega de trofeus, hi hagué la presència del Sr. Batle de Manacor Sr. Jaume Llull Bibiloni, del Cap Provincial de Trànsit Sr. Xavier Corominas, de Tinents Batles i Regidors de l’Ajuntament de Manacor, i del Cap de Seguretat Vial de la Prefectura Provincial de Trànsit de Balears Sr. Femenia Soler.

Aquesta gran actuació del equip manacorí, no obstant no va ser reconeguda així com tocava per part de les Autoritats locals, tota vegada que consultats el llibre d’actes del Ple de Manacor de l’any 1983, no consta en cap acta el reconeixement de la conducta meritòria que tingué l’equip de joves que representaven la ciutat per part del Consistori, malgrat quedàs com el guanyador absolut de la competició.

Cal dir que tal vegada aquesta manca de reconeixement, potser fou deguda a que un mes mes tard hi hagué eleccions municipals i fou elegit batle Gabriel Homar Sureda, en substitució del anterior batle Jaume Llull Bibiloni. Aquest fet en duu a  pensar que el batle Jaume Llull en el moment de realitzar-se el campionat esmentat ja es trobava en una situació com a batle accidental, i el nou equip municipal es deie desentendre de l’èxit  aconseguit per aquests joves. 

Cal afegir que el XIX Campionat infantil  de Trànsit, i el V Concurs de seguretat i maneig de ciclomotor a nivell nacional, es va realitzar a Salamanca els dies 5 i 6 de maig. 

En canvi aquest any l’actuació dels representants manacorins en quant al maneig  dels ciclomotors fou discreta

Any1984.- Malgrat la recerca feta, trobam molt poca informació dins l’arxiu de l’Ajuntament sobre el XX Campionat de Trànsit, així com del VI Concurs Nacional de Seguretat Vial en Ciclomotor que es va dur a terme el dia 2 de maig a Madrid.

Tan sols hem pogut esbrinar que els representants de l’equip manacorí eren: Jaume Miquel Gallardo (Simó Ballester) i Evaristo Sierra Riera, també del col·legi Simó Ballester .

Els suplents eren: Joan Fons Melis i Miquel Melis Adrover, dels col·legis La Salle i Es Canyar respectivament.

Any1985.  Igual que l’any anterior, dins l’expedient figuren poques dades; pràcticament no hi ha documentació referent al XXI Campionat infantil de trànsit, així com al VII Concurs nacional de seguretat vial de ciclomotors, que novament es va realitzar a Madrid.

Fou l’any pitjor en quant a la participació de l’equip de Manacor,  tota vegada que quedaren classificats en la posició 44 d’un total de 46 participants.

Els nostres representants manacorins foren Pep Jiménez Pierola i Joan Puigròs Garcia.

Els suplents eren Jaume Mateu Cerdà i Antoni Homar Bauzà.

Referent al concurs de ciclomotor, no hi ha constància dels nostres joves que ens representaven, tan sols fa constar que no quedaren classificats, al haver quedat eliminats en les proves anteriors.

Any1986. Manacor a partir d’aquest any, ja no va participar a cap campionat infantil de trànsit.

No sabem si en part fou degut a la decepció dels resultats aconseguits l’any anterior, o potser altres motius no esclarits.

El Reglament del Parc Infantil

La Direcció Provincial de Trànsit va fer una petició que a la vegada venia a ser un requeriment a tots els Ajuntaments que disposessin d’un parc infantil de trànsit, la redacció i l’aprovació d’un reglament que regulés el funcionament del parc infantil en cada Municipi, per poder accedir a les determinades ajudes que es concedia desde la Direcció General de Trànsit.

La tasca de la redacció del projecte del nou Reglament va ser encomanada al responsable del departament de trànsit de la Policia Municipal, el caporal Joan Truyols Pascual, que va procedir a redactar un esborrany per primera vegada d’un reglament sobre el parc municipal de trànsit de Manacor.

El Reglament fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Manacor, el 4 de Juliol de 1985. Va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província, núm 18586 de 23 de juliol de 1985, per després estar a exposició publica fins el dia 29 d’agost del mateix any, sense que es presentessin cap tipus d’al·legació.

Era de destacar en el mateix reglament la elecció d’un junta rectora com a òrgan encarregat del funcionament i direcció del parc municipal de trànsit, el Batle ocupava el càrrec de President i com a Director del parc infantil es va designar al Cap de la Policia Municipal, càrrec ocupat pel Sergent Sr. Josep Pardo López. 

Així mateix, es feia constar el funcionament de la junta, les funcions del President, del Secretari i del Monitor. Declarava com el lloc d’aprenentatge i entrenament, les pistes del parc infantil de trànsit de la plaça Cardenal Pou de Manacor.

Al final també feia referència al tipus de règim econòmic i com s’havia d’adaptar a les necessitats per la conservació i explotació de les pista, que anaven a càrrec del Ajuntament de Manacor.

Curiosament, aquest Reglament fou aprovat dos anys després d’aconseguir que l’equip manacorí guanyàs el campionat infantil de Balears, i un any després d’aprovar-lo Manacor ja no va participar en altra campionat en cap de les seves modalitats.

Després d’uns anys de gran esforç per aconseguir que el parc municipal de Manacor fos reconegut per la resta de parc infantil com un dels parcs més ben dotats i avantguardista de tota Espanya, va quedar a l’oblit.

Quines foren les possibles causes de l’esbucament de la pista dels Karts de la plaça Cardenal Pou?

Diverses són les informacions verbals que hem pogut analitzar, unes diuen que amb l’arribada de la democràcia, políticament ja no es veia tan important seguir col·laborant i recolzant l’ensenyament de les normes de circulació, tota vegada que a Manacor, des de feia uns anys diverses auto-escoles es dedicaven a l’ensenyança.

Per altres versions, hem pogut saber que el responsable del parc infantil de trànsit, havia demanat col·laboració humana per seguir duent endavant el funcionament i la preparació dels equips manacorins per participar en els campionats de trànsit, ja que no podia compaginar les funcions amb la  resta de tasques que havia de desenvolupar com a policia. I tal vegada molest per no complir el Consistori unes promeses que abans s’havien pactades, la decepció es va imposar en els responsables de l’organització d’aquest esdeveniment i poc a poc es va anar decaient la il·lusió per seguir endavant.

Malgrat que el Regidor delegat de Personal, Policia i Serveis, càrrec que ocupava en Jaume Llodrà, va poder aconseguir un acord plenari  de data 14 d’abril de 1983 i amb el suport de 12 vots a favor i cinc abstencions pels dos caporals de la Policia Municipal que s’encarregaven del parc infantil de trànsit, d’una gratificació de 4.000 pessetes mensuals. Però els proposats per les anomenades gratificacions no acceptaren aquestes condicions.

Una tercera versió que ens han fet saber, fou que com a conseqüència que la mateixa infraestructura de les pistes, aquesta no estava vallada i hi havia racons i amagatall darrera les parets i escales on els joves es podien amagar fàcilment. 

Solia ser molt freqüentats aquests indrets per les parelletes que volien desviar-se de les mirades de la resta de persones.

I fins i tot, algunes versions orals facilitades per alguns veïnats de la plaça Cardenal Pou, comentaren en un to irònic que hi hagué qualque mena de recompensa econòmica a canvi d’enderrocar la plaça.    

Els veïnats varen començar a queixar-se i tenint en compte que feia aproximadament uns quatre o cinc anys que no es desenvolupava cap tipus d’activitat de trànsit a la plaça, l’Ajuntament va decidir esbucar-la i fer-ne una de nova completament distinta i destinada a altre tipus d’activitat.

A l’oblit quedava tota la gran feina que es va realitzar en pro de la seguretat viària. I una gran quantitat de diners invertits en una plaça dedicada a l’ensenyament sobre els comportaments de l’educació vial al joves manacorins, que evidentment no es va treure el rèdit invertit 

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies juntament amb la Direcció General de Trànsit, reconeixia amb un diploma al Municipi de MANACOR, per la seva participació en la fase nacional del Concurs Intermunicipal Europeu de Seguretat Vial com El Municipi més segur, concedit el dia 19 de juny de 1985.

Que l’equip manacorí fou guanyador del campionat de Balears del parc infantil de trànsit.

En el record quedà també que a  l’any 1979, un jove de Manacor aconseguia ser subcampió d’Europa. 

Tot aquest treball durant anys i que tantes alegries havia donats als nins de Manacor no va tenir la força suficient per aturar l’esbucament de la plaça i la població en general es va mantindre en una postura de indiferència davant aquella decisió política, tota vegada que la decisió ja estava presa.

L’enderrocament de la plaça dels Karts i la construcció d’una nova placa

Per aquests motius l’Ajuntament va proposar doncs per manca d’utilització en aquells moments de la placa Cardenal Pou, on es trobava instal·lada la pista per realitzar activitats didàctiques de maneig i conducció de bicicletes i Karts, la seva remodelació amb la finalitat d’habilitar-la com a zona de repòs i descans, es va proposar destinar una zona per activitats de jocs infantils i de petanca, amb una nova distribució de la zona d’aparcaments en els costats de la placa, més acord als temps actuals, segons comentaven les cròniques d’aquell temps.

La Comissió informativa de Serveis Generals en reunió celebrada el dia 20 de setembre de 1990, va acordar elevar a la Comissió de Govern l’aprovació del projecte i del pressupost redactat pels tècnics municipals de les obres d’acondicionament per una quantitat de 8.014.534 pessetes. Aquesta proposta la signava el President de la mateixa Comissió informativa de Serveis Generals, el Sr Joan Manuel Francia Parera.

En data 21 de setembre, el Secretari General de l’Ajuntament de Manacor, certificava l’aprovació del projecte redactat pels tècnics municipals.

Dia 10 d’octubre del mateix any el Batle de Manacor S. Jaume Llull Bibiloni, signava la contractació de les obres de reforma de la plaça, adjudicant al contractista Sr. Josep Alzamora Moragues, la reforma i acondicionament de la placa Cardenal Pou per un preu de cost de 7.813.835 pessetes.

L’historia de la placeta dels Karts va durar tants sols 16 anys des de l’any de la seva construcció com a pista per aprenentatge a les normes de seguretat vial, fins el seu enderrocament per construir una nova placa.

La construcció de la nova plaça ideada com ja hem mencionat com una zona de repòs i descans que es va dur a terme, actualment es troba en una situació en part d’abandonament degut en al malbé que s’ha fet del paviment i la conservació d’aquest. (En el moment de presentar aquesta comunicació, l’Ajuntament de Manacor ha destinat una partida pressupostària per adequar la deteriorada plaça Cardenal Pou).

Un període de temps realment curt, que ha passat des de l’orgull de tenir la ciutat un parc infantil de trànsit de determinada rellevància, a l’oblit més profund, i fins i tot al rebuig de determinades persones que residien en la zona.

A partir de llavors i durant molts d’anys l’educació vial a Manacor quedà relegada a un segon lloc. Ni de la part política, ni des de altres Institucions no es demostrava un interès suficient per realçar novament tasques dirigides a fomentar l’educació vial com una de les mesures preventives per formar bons conductor amb educació i a la vegada reduir la lacra d’accidents de trànsit que anava en augment d’una forma alarmant.

La Prefectura Provincial de Trànsit fou l’organisme que va encapçalar anys més tard els projectes per dur endavant programes d’educació vial.

A Manacor no fou fins aproximadament l’any 1996 quan es va tornar a posar en marxa programes educatius per ensenyar educació vial al nins i joves de la ciutat.

La Policia Local, a traves del corresponent departament de trànsit va convocar un concurs de dibuix dirigit als escolars d’E.G.B. amb el tema Dibuixa la mascota de la Policia Local. El concurs fou un èxit de participació per part de quasi totes les escoles del terme de Manacor, i a partir d’aquell esdeveniment, l’educació vial es va convertir en una tasca més prioritòries de la Policia.

Malgrat el poc interès per part de les Autoritats competents sobre el tema de l’educació Vial i l’aprenentatge en la conducció  dels nins i joves, a partir de l’any 1997  fins a l’any 2012 la Policia Municipal va seguir durant anys impartint classes de conducció viària amb els karts que aquells moments tenien a l’abast. Aquestes tasques es duien a terme a la plaça Industria de Manacor.

A més d’aquestes activitats es complementaven amb xerrades als escolars sobre els coneixements bàsics de la conducció amb bicicleta i el comportaments dels peatons en les vies publiques, acompanyaments per part de la Policia Local a grups de nins amb col·laboració amb els mestres de les respectives escoles per ensenyar-lis a circular com a peatons i començar a conèixer les senyals bàsiques de trànsit, etc.

L’any 2013, amb la creació de la figura de Policia Tutor, aquests es feren càrrec de les competències en matèria d’educació vial que abans depenia del departament de trànsit de la Policia Local.

Print Friendly, PDF & Email
Aquesta web utilitza cookies pròpies pel seu correcte funcionament. Les cookies són petits arxius de text que els llocs web que visita emmagatzemen al vostre navegador. Solen contenir un lloc web i un identificador. Ajuden a millorar la seva experiència mentre navega al nostre lloc web. En fer clic al botó Acceptar, dóna consentiment a l\'ús daquestes tecnologies i el processament de les seves dades per aquests propòsits.    Configurar y més informació
Privacidad