Les fotografies de les perleres que entraren a fer feina entre 1951 i 1957

Avui presentam les imatges de les perleres entre el número 1.000 i el 1.100, entrades a treballar des d’abril de 1951 fins el febrer de 1957.

Com veureu els tallers I i II s’anaven omplint de noves obreres per tal de cobrir la creixent demanda de perla destinada principalment a l’exportació. També es nota una demanda d’homes per treballar en els serveis generals i de manteniment, així com veiem una nova secció d’acabat: irisar.

núm.                                                      nom i llinatges          taller
1012 Joana Genovart Rosselló I
1014 Antònia Febrer Grimalt I
1015 Maria Oliver Servera I
1017 Maria Soler Ballester I
1020 Maria Vives Mayol II
1031 Francesca Galmés Galmés domicili
1039 Jaume Riera Riera generals
1048 Miquel Monroig Sancho generals
1049 Antònia Sureda Sitges irisar
1051 Joana Pascual Llull II
1057 Antònia Galmés Santandreu I
1058 Margalida Sastre Cerdà irisar
1064 Maria Mas Monjo irisar
1070 Bàrbara Monjo Suñer irisar
1078 Pere Puigròs Jaume generals
1079 Rafel Sureda Riera generals
1084 Margalida Mayol Miró I
1091 Magdalena Melis Adrover
1098 Apol·lònia Duran Puigròs I
1099 Joana Jaume Adrover I

I fins aquí arribam per avui, La setmana que ve més. Salut.

Print Friendly, PDF & Email