Què feien per guanyar-se la vida els manacorins al segle XVII?

Avui us proposam un passeig per Manacor cercant els artesans, menestrals i altres oficis amb negoci obert a diversos indrets de la vila, especialment del centre on es concentrava el moviment comercial i mercantil del poble. Cal observar el fenomen de les nissagues familiars dins cada gremi, com per exemple els Salas Monsenyor en el cas dels ferrers o els Montaner Guixa en el dels picapedrers.

 

Ferrers: es tracta d’un dels oficis primordials de la comunitat donat l’alt grau de dependència vers el treball d’aquests menestrals. Fins a una dotzena se’n podien trobar a Manacor i altres dos al lloc sufragani de Sant Llorenç

Carrer de l’Anell (Major): Guillem Rossinyol, Joan Rossinyol (aquest també al carrer de s’Estrella)

Carrer del senyor Jaume Olesa: Pere Salas Petit, Melcior Gelabert (a la cantonada amb el carrer d’en Garriga (Centre))

Al carrer de don Joan Miquel Sureda (Olesa): Miquel Salas

Al molí (camí de sa Tafal –ara Francesc Gomila): Antoni Salas

A la Plaça (de la Vila, de ses verdures): Jordi Bassa

Als quatre cantons de na Riereta (Pou Fondo): Miquel Febrer

A sa Bassa: Antoni Salas Monsenyor, Francesc Salas Monsenyor

A s’Antigor: Martí Gelabert Melis

A l’illeta d’en Bosch (carrer d’en Bosch): Miquel Vaquer

A Sant Llorenç: Gabriel Vaquer, Antoni Santandreu Perxoch

 

Fusters: un altre dels oficis paradigmàtics donada la seva versatilitat. Tant podien fer un arquibanc, una mànec de fasset o una escala com un carro o les peces d’un molí

A sa Bassa: Joan Riera Pereta (del seu taller va sortir el cadirat i el faristol de l’església dels Dolors)

Junt al forn d’en Matarronya (Príncep): Pere Perelló

Junt a na Camella (Amargura): Miquel Creus,

A la Costa (Pare Andreu Fernández): Gabriel Riera Tafal

Carrer d’en Perot (Convent): Antoni Frau

Carrer d’en Garriga (Centre): Antoni Perelló

Carrer de l’Anell: Pere Serra de Son Frau

Nou: Jaume Mora

Carrer d’en Rei: Antoni Gomila

Carrer dels Bous (Amistat): Andreu Oliver

Carrer d’en Biulaigo (Pare Andreu Fernández): Joan Belloch

 

Sabaters: cal suposar que, sobretot, per redreçar les sabates dels diumenges i festes de guardar-

Al cantó del Porxo (cantonada Mercadal i sa plaça de ses verdures): Joan Ferrà

A l’illeta d’en Boter (Bosch): Josep Riera

Mercadal: Guillem Binimelis, Joan Cabrer, Andreu Bauzà

Gargamella (Príncep): Joaquim Munar

A la Costa / al Cós: Miquel Bauzà Llevent

 

Paraires: juntament amb els teixidors de lli, el gremi més nombrós.

Carrer de l’Anell / davant el Convent: Damià Fullana, Pere Amengual

A la Costa (Jaume Domenge): Pere Llull

A la creu d’en Topissa (Verònica): Gaspar Artigues

Carrer del doctor Joan Miquel Sureda (Olesa): Martí Vallespir

Cantó de la presó (plaça de ses verdures): Antoni Lliteras Barrufau

A Fartàritx: Miquel Febrer Negre, Joan Febrer Rovellosa, Miquel Febrer Rovellosa, Bartomeu Artigues

Illeta del Comte (Bosch): Sebastià Mas

Illeta d’en Geneta (sa Bassa/Joan Lliteras): Bartomeu Artigues

Molí de sa Rella: Bartomeu Riera Rost

Junt al Matarronya (Príncep)_ Rafel Fullana

Carrer d’en Sastre (Estrella)_ Bartomeu Verd

Carrer Nou: Jaume Parera, Andreu Santandreu

Carrer de mosson Font (Francesc Gomila): Bartomeu Sureda

A la Plaça (Jaume II): Antoni Fullana Coa d’all

A s’Antigor_ Mateu Bordoy

A Sant Llorenç: Llorenç Cerdà, Joan Ribot

 

Sastres: probablement dedicats més a apedaçar que fer vestits nous.

Carrer Nou: Antoni Gelabert

Carrer de l’Anell: Jaume Pol

Davant el Convent: Miquel Riera

Al carrer qui va de la plaça a l’església (Escolà Pocoví): Miquel Moranta

Carrer de l’Hostal (Estrella): Miquel Riera

 

Gerrers: un altre dels oficis amb forts lligams familiars entre els seus membres

Carrer de l’Anell:  Joan Pons, Miquel Riera Mut

Carrer Nou: Joan Parera Bruixa

A s’Antigor: Joan Juan Marçal, Joan Fiol Perde, Magí Fiol, Magí Garau (al carrer de la Pau se’l conegué puntualment amb el seu llinatge)

A Sant Llorenç: Martí Joan Marçal (molt probablement sobre el camí reial d’Artà –ara carretera-)

 

Teixidors de lli: un altre dels gremis amb forta presència a Manacor.

A Fartàritx: Mateu Servera Maia, Pere Cerdà, Joan Grimalt,

Carrer del Pont (d’en Colom): Joan Puigròs Metge

Carrer dels Llodrans; Joan Grimalt Capó

Carrer d’en Rei: Joan Grimalt, Miquel Grimalt

Carrer de mosson Font: Antoni Vadell

Carrer d’en Perot: Antoni Llull Maiblanch

Carrer dels Bous: Gabriel Vadell

Carrer d’en Gargamella: Antoni Cabrer Rostoll

Davant la casa d’en Binimelis (Jaume II o Anell): Tomàs Riera Carreter

Carrer d’en Codolí (Àngel): Bernat Vadell

A s’Antigor: Miquel Bordoy

A Sant Llorenç: Bernat Ribot, Jaume Ribot, Joan Ribot

 

Teixidors de llana:

Carrer de l’Anell: Bernat Pujadas

Davant el Convent: Pere Martí Camell

A Fartàritx: Joan Gil

Carrer d’en Rei: Pere Cantallops

Carrer d’en Soler (Amer): Francesc Rosselló Papallona

Llodrans (Pare Andreu Fernández): Antoni Rosselló Papallona

 

Forners: malgrat molta gent enfornava a casa seva, a Manacor obrien portes tres forns públics, un dels quals era l’oficial forn de fleca o de puja.

Carrer d’en Garriga: Pere Sansó

A la Plaça: Joan Lladó

Lo forn de fleca (Jaume Domenge): Magdalena Tauler

 

Picapedrers: es tracta d’un altre gremi amb forta implantació de les nissagues familiars com els Mesquida Petxina o els Muntaner Guixa. De Joan Caldentey no podem oferir la ubicació.

A la costa d’en Blanquer: Llorenç Mesquida, Bartomeu Mesquida Petxina

Carrer dels Bous: Onofre Fiol

Carrer del capità Andreu (Jaume Domenge): Pere Montaner Guixa

Carrer de don Joan Miquel Sureda: Joan Poquet, Pere Montaner,

Carrer d’en Garriga: Joan Mesquida

Carrer de mosson Font: Jordi Caldentey

Carrer d’en Sastre (Estrella): Francesc Montaner

A Sant Llorenç: Rafel Mesquida

 

Deixarem per la pròxima entrega altres oficis i professions que operaven a Manacor al darrer quart del segle XVII i que hem anat buidant dels estims de 1685. Salut.

Print Friendly, PDF & Email
Aquesta web utilitza cookies pròpies pel seu correcte funcionament. En fer clic al botó Acceptar, accepta lús daquestes tecnologies i el processament de les seves dades per aquests propòsits    Configurar y més informació
Privacidad