Amb quins malnoms es coneixen els veïnats de Fartàritx

Una vegada passat el Pont Gros, el primer carrer a mà dreta encara conserva el nom primitiu amb el qual fou conegut (carrer d’en Gil) un dels més antics del raval. I per aquí començarem per dur un cert ordre i no deixar sense citar cap dels habitants del barri en aquells anys que obrien el segle vint.

 

Carrer d’en Gil

Malgrat genèricament el veiem citat a les fonts com junt o prop del Torrent, el topònim que perdurà es deu a Martí Gil, un dels homes importants de la vila amb casa a aquest carrer, el qual a mitjan segle XVII ja comptava amb mitja dotzena de cases.

Així i tot hi ha gent que el nomena com carrer d’en Blanch –una altra de les famílies que hi habitaren-, com també fou conegut amb el nom de carrer d’en Xich o del Xich –per Bartomeu Gomila un dels primers pobladors de la via- o com carrer d’Agustí Mas –notari- o de la posada de Son Mas.

llinatge malnom llinatge malnom
Nadal Sabatera Sansó Paulo
Matamalas Ànima Febrer Negre
Parera Serra Riera Porch
Nadal Marit de ne Babeley Sureda Pastó (Pastor)
Fullana Roscul Riera Mora
Sansó Bavà Llull de se Cabana Nova
Binimelis Barraquetes Riera Mora
Llull Garí

 

Carrer de la Creu

Com s’intueix pels topònims primitius: antic camí de Felanitx, via pública dita Fartàritx o Creu de Fartàritx, probablement era l’eix principal del raval, la cruïlla dels camins on es plantà la creu que marcava l’entrada a la vila. Els Estims de 1685 hi comptabilitzaven quaranta-quatre habitatges passant als seixanta-cinc dos segles després, els quals es mantenien a començament del segle passat.

llinatge malnom llinatge malnom
Riera Coletes Pascual viuda d’en Figuera
Puigròs Moreyó Capó Faya d’en Estirat
Prats Pastó (Pastor) Llodrà Bassó
Galmés Tabaquetó Bonnín Barracheta
Riera Cadena Martí Camell
Riera Ferragut Cortès Birombo
Mas Cabana / de na Chora Galmés Machet
Nicolau Mio Quetglas Nas
Rosselló il·legible Cabrer de na Monja Loca
Llinàs Perico glosadó Rosselló Fil
Nicolau Mio Duran Farineta
Barceló Gimenez Canari Adrover Monja viuda d’en Rosé
Cabrer Mariano Sansó Robina d’en Jordà
Torrens Pantina Rosselló Rey
Martí Camell Pascual Pasta
Puigròs Papayó Qeutglas Nas
Nadal Tareu / Jané (Gener) Adrover Piol
Nicolau Mio Salas Rotge
Truol Calut Binimelis Trosos
Caldentey Gorrió Pascual Maya
Domenge Rovayona Fons Pola
Parera Pipero de sa cordera Pascual Maya
Riera Closque Pascual Maya
Gelabert Papeyó Amer Taqueta
Pascual Maya Febrer Rande
Suasi víuda d’en Sastre Verd Gorrió
Nadal Sabatera Llull Moset
Mestre Cupeta Rigo Rigo
Gimenes Ruya Castor Sinavé (Sineuer)
Riera Juane Amer Japetamer (Xapet Amer)
Riera Cristet Llull viuda d’en Casolí
Vaquer Soberà Galmés d’ se Avall

 

Carrer del Remei

Com carrer d’en  Pelat i d’en Pere Mas el trobam citat a la documentació dels segles XVII i XVIII fins a la famosa retolació de mitjan segle XIX quan li fou imposat el nom de carrer del Remei tot i que encara perduràs el nom de carrer d’en Pelat al qual se li afegí el de carrer d’en Vivetes. Els Estims de 1685 li assignen divuit habitatges que s’anaren incrementant fins apropar-se a la cinquantena a finals del segle XIX.

llinatge malnom llinatge malnom
Perelló Papa Nadal Sabaté
Fiol Rose (Rossa) Estelrich Pancheta
Barceló Garavat Artigues Pipera / Ruch
Martí Biscay Riera de ne Melis
Llull Farrà Duran Dimoni
Suñer Ranqueta / Tarruch Fullana Lluent
Caldentey Hortolà / Porqué Mascaró Botigué
Pascual Maya Matamalas Ànima
Moyà Choro Galmés Mech
Fullana viuda d’es Bal·liu Llull de ne cap d’olla
Quetglas Nas d’en Gancho Gomila Pechet
Galmés Sansó Laro Nicolau Pipiu
Pomar Mudes Gomila Pechet
Mora Polle Galmés Perlito
Salas viuda d’en Càntaro Llull Virell de ne Bañó
Rosselló Papayona d’en Coll Febrer Rande
Jaume Corme Gayà Corme de ne Corme
Sureda Sastre Cloveya Estelrich Ravell
Fullana Ranou Moyà Choro
Salas viuda d’en Tomeu Tarruch Sansó Vavà
Miquel Sastre Truyol Calut
Rosselló Bale Sansó Mora

 

Carrer de la Torre

Conegut amb aquest nom per ser el camí que conduïa a la Torre del Pare Hug de Berard o dels Enagistes, també se’l nomenà com Vilanova d’en Fava i carrer de Sa Coma quan es començaren a construir habitatges –fins a catorze se’n comptaven a mitjan vuit-cents- i divuit a principis del nou-cents.

llinatge malnom llinatge malnom
Juan Sacos Gomila filla d’en Joan Salem
Garí Mut de ne Gostina Bauzà Fil
Gomila Salem Fons de se Cabana
Jaume Corem Riera Pancheta d’en Rostet
Riera Bayó Femenias Chap
Riera viuda d’en Tomeu Bayó Sánchez Ambrós
Rigo Rigo Galmés de Son Torrens
Soler Molinet Grimalt de ne Catalina de Son Perot
Fons Roñeta

Aquí posarem punt i final, per avui, a l’excursió dominical que pensam tornar envestir la propera setmana. Salut.

 

Print Friendly, PDF & Email
Aquesta web utilitza cookies pròpies pel seu correcte funcionament. Les cookies són petits arxius de text que els llocs web que visita emmagatzemen al vostre navegador. Solen contenir un lloc web i un identificador. Ajuden a millorar la seva experiència mentre navega al nostre lloc web. En fer clic al botó Acceptar, dóna consentiment a l\'ús daquestes tecnologies i el processament de les seves dades per aquests propòsits.    Configurar y més informació
Privacidad