Els malnoms de l’antic raval del camí de Sant Llorenç (es Barracar)

Tal com varem prometre diumenge passat, encetam l’eixida al cap d’amunt del carrer del Barracar el qual seguirem, mirant a banda i banda per conèixer els seus veïns, fins arribar a tocar el molí de sa Majorala des d’on iniciarem el camí de retorn al punt de partida entretenint-nos, però, a cadascuna de les travessies.

 

Carrer del Barracar

llinatge malnom llinatge malnom
Fullana Truco Grimalt Ginard
Sansó vídua d’en Serra Mora Mora
Romero Manuel Jaume Rasull
Parera Brucha (Bruixa) Grimalt Ginart
Duran Fidevé Alcover Radó
Gelabert vídua d’en Fidevé Amer Ros
Andreu Guitneu Morey Segarut
Girart / Palliser Biulaigo / Cama Grimalt S. Ginart
Roig Bal·let Sansó Robí
Llull Señorte Llompart Granot
Femenias de ne More Ferber Corone
Amer Garaña Grimalt Pedro Cuan Ginart
Oliver Capellano Rocha / Mayol Perico Frara / Chimet
Riera Fideu Tauler Tauler
Caldentey Coure Llull Bañoto
Parera Sant Salas Diné
Morey Granot Pastor Feras
Lliteras Barrufau Amer / Miquel Pasta
Serra no consta Adrover de soli (de s’oli)
Miquel Mola Amer Cama
Febrer Truco Ferrer Molinet
Miquel Farrino Salas Llengonís
Palmer Gicha (Guixa) Lliteras Barrufau
Cano / Morey Segaruda Estelrich Ravell
Galmés Marit / de se sogreta Galmés Galmés
Grimalt Ginard Riera Castell

 

Carrer del Sol

llinatge malnom llinatge malnom
Carró d’en Radó Rosselló de soli
Uguet Rectó Parera Merret
Juan Alejo Planisi Campande
Adrover Caliu Fons Revenell
Gomila de Son Ramon Ferrer Molinet

 

Carrer d’en Sales

Molt probablement aquest carrer, també conegut com d’en Sales des Barracar, degui el seu nom, com altres del poble, al qui fou el seu establidor, segurament Miquel Sales Truyols Xema, patrocinador de la font aixecada a la raconada del carrer d’en Guillem d’Efak.

llinatge malnom llinatge malnom
Parera Marro Bordoy Bordoy
Rexach no consta Barceló / Gimenez Canari
Sureda Rayo Parera Sinis
Riera Chap Fons Revenell
Gimenez Canari Duran Forasté
Juan Chap Cerdà Carrió
Cabrer / Artigues Diné Ramírez Mistero
Riera Llorensí Sancho Floriana
Sansó Robí Miquel Pasta
Miquel Pasta Sureda Rayo
Llull Sacos, vda. d’es coní Riera d’en Granot
Miquel Pasta Planisi Campande
Pastor Feros Duran Garí
Pascual Frare Artigues Diné (Diner)

 

Carrer de la Unió

A mitjan dècada dels anys noranta del segle passat, el tram d’aquesta via comprés entre el passeig de Na Camella i el carrer del Barracar es va dedicar al poeta Guillem d’Efak. Quant al nom antic del carrer, com succeeix amb el del Sol i el del Lliri (i molts d’altres de Manacor) no podem oferir cap mena d’explicació.

llinatge malnom llinatge malnom
Sureda Preciós Galmés Perlito
Caldentey Dela Riera Chap
Ferrer / Salas Molinet Rigo Carlos de na Perlita
Ferrer Murero Rosselló Lou
Pomar Garba Fullana Vinagre
Miquel Ferrino Perelló no consta
Sampol Pep de n’Aine Morey Miramá (Miramar)
Duran Pelat de na monja Coca Massanet Pocason
Frau Torrada Riera Neula de na Miramà
Sansó Ros Fullana Granot
Llull Señoret Viñedo Cupa
Febrer Gabellí Sard Sart¡
Riera Pere

 

Carrer de la Lluna (antigament dit carrer d’en Barrí)

Es tracta d’un carrer amb pocs habitatges i moltes cotxeries, un temps tancat en un dels seus extrems i, probablement, romanent de l’antiga boval que els Riutort Noviet declaraven als estims de 1685.

llinatge malnom llinatge malnom
Rosselló Campins Brunet Barral
Carrió Pusa Mascaró Mascaró
Veny no consta Llull Rostet

 

Carrer de Sant Andreu

Tot i que gairebé ja s’han esborrat de la memòria, encara tinc alguns petits records del temps que vaig viure a aquest carrer curt, en forma d’angle recte, a un vèrtex del qual s’intueix un jardí, conegut, el 1911, com Jardí des Tabaqué.

llinatge malnom llinatge malnom
Riera Rovayó Soler no consta
Planisi Campande Llodrà Besó (Bassó)
Cortès no consta Llodrà Besó
Ramis Ramis Quetglas Salas
Barceló Sorda Juan Porqué (Porquer)
Sansó Setrí Mascaró Pere Mascaró
Sureda Perdut

Carrer de Sant Francesc

llinatge malnom llinatge malnom
Grimalt Ginard Juan Porqué (Porquer)
Mas Manenta Rullan Margoy
Daza Daza Caldentey Brevet
Parera Perregó Sansó Peró
Amer Mistero Lliteras no consta
Pastor Sopa

 

Carrer del Lliri

llinatge malnom llinatge malnom
Riera Valent Torrrens Pantina
Mascaró Ros Velià / Carrió Lluquetí / Pusa
Servera Cloves Riera Molinou
Morey Granot Llodrà Basó
Sureda Preciós

 

Carrer d’en Ballester

Josep Maria Fuster, a la seva obra Carrers de Manacor, associa el nom d’aquest carrer al llinatge dels Ballester. Per la nostra part confirmam la teoria afegint, però, que el nom es deu concretament a Francesc Miquel Ballester Camell, senyor del Palau i titular de la Sínia d’en Camell –d’on deriva el nom de Na Camella-, la qual es trobava a escassa distància d’aquest indret, més o manco on avui hi ha la font de ferro (1920).

llinatge malnom llinatge malnom
Sansó Matchet Parera Rius
Parera Parragó Galmés Meniu
Febrer d’en Capató Ferrer Castell
Gomila d’en Charet Riera Santa

 

Carrer del Comte

Aquest carrer, entre el del Barracar i el passeig de Na Camella, deu el nom al comte d’Aiamans, un dels promotors de la urbanització del barri, juntament amb els Fàbregues Venturós.

llinatge malnom llinatge malnom
Mascaró Caselles de na Francesca de Savall Santandreu il·legible
Miquel Pasta Riera Mosegat
Roig de Son Pere Andreu Mas Figuera

 

I fins aquí sa passejada per l’antic barri d’es Barracar, de gent i cases humils però no barraques. Per la propera setmana deixam l’excursió per sa Bassa i els carrers que hi confluïen. Salut.

Font de Na Camella ubicada més o manco al lloc on estava la Sínia d’en Camell

 

Els malnoms de sa Vilanova

Els malnoms del barri del Tren

Print Friendly, PDF & Email
Aquesta web utilitza cookies pròpies pel seu correcte funcionament. En fer clic al botó Acceptar, accepta lús daquestes tecnologies i el processament de les seves dades per aquests propòsits    Configurar y més informació
Privacidad