Més de 1,2 milions per embellir l’entorn de la plaça del Carme de Porto Cristo

L’Ajuntament n’aporta més de 600.000 euros

 

El ple de l’ajuntament de Manacor ha aprovat un remanent de 613.184 euros per destinar-los a la contractació de les obres d’embelliment dels voltants de la plaça del Carme de Porto Cristo, carrer de Cristòfol Colom i carrer Bordils.

Aquestes obres suposaran una nova pavimentació del carrer de Cristòfol Colom, des del carrer Bordils fins a la plaça de la Mare de Deú del Carme, la creació de nou passos de vianants i l’eliminació de les barreres arquitectòniques, el soterrament de cablejats i la sembra de nou arbrat.

El pressupost total és de 1,2 milions d’euros, dels que 500.000 seran sufragats pel Consorci per a la millora de les infraestructures turístiques i el foment de la desestacionalització i la resta per part de l’Ajuntament.

Print Friendly, PDF & Email