La mecanització de les fusteries manacorines

A la memòria de Gabriel Duran Riera, company d’escola, i de Gabriel Galmés Duran, company de feina, recentment traspassats.

Tot i que els primers indicis de mecanització de la fusteria manacorina s’observen ja a partir de 1885 quan Jordi Pont Llodrà declarava una serra moguda per cavalleria que tenia instal·lada al carrer de l’Amor i Miquel Monserrat Esterich, al carrer de l’Anell, cotitzava per una màquina d’esmolar que funcionava amb tracció animal, la introducció de la maquinària moguda per la força del vapor al gremi de la fusta a Manacor, majoritàriament de la mà d’inversors forans, fou un dels factors que propiciaren un considerable avanç que repercutí decisivament a l’augment de la productivitat i rendibilitat del sector.

Aquells enginys, bàsicament serres sense fi  o serres de cinta, s’instal·laren primerament al complex que la companyia Servera y Melis tenia a l’avinguda d’Alfons XIII (ara del Tren) on l’any 1895 ja cotitzaven per una serra a vapor de 80 centímetres.. Al mateix període en declarava una de similar Joan Sunyer Soler,al seu taller del carrer Lleó XIII, a la qual s’havia d’afegir una  màquina d’obrar, popularment coneguda com “cepilla”, malgrat abans ja hauria disposat d’una serra moguda per tracció animal.

 

 

A l’exercici de 1910, Pere J. Esbarranch també oferia ell seus serveis de serra de 80 centímetres a vapor al seu establiment obert al carrer Lleó XIII.

Aquestes serradores, a les quals s’anaren incorporant altres al llarg del temps, se dedicaven a servir als petits tallers orfes de aital tecnologia els quals es veien en la necessitat de portar els seus taulons a obrar a aquells locals pagant el lloguer establert.

Poc a poc, sobretot a partir de la expansió de la electricitat, els tallers anaren incorporant nova maquinària, com es veu al llistats contributius, als qual acudim per oferir-vos aquesta informació.

Aquests vint-i-dos tallers declaraven maquinària als exercicis compresos entre 1923: i 1936:

 

Bartomeu Caldentey Grimalt

Artà, 41

Trepant

Serra circular 20 cms.

Jaume Caldentey Rosselló

Ps.Antoni Maura, 28

Trepant

Serra circular 20 cms.

Guillem Fullana Juan

Olesa, 15

Serra cinta 60 cms.

Juli Ferrer Galmés

Pl.Llibertat, 2

Torn

Antoni Grimalt Nadal

Alfons XIII, s/n

Sera circular 20 cms.

2 màq. ebenisteria

Antoni Mercant Mercadal

Alfons XIII, s/n

Serra circular 20 cms.

2 màq. ebenisteria

Llorenç Morey Gelabert

Jaume II, 11

Cepilladora

Serra cinta 74 cms.

2 màq. ebenisteria

Bartomeu Pomar Fuster

Ferrer,

Infant, 3

Serra cinta 40 cms.

Torn

màq. ebenisteria

Bartomeu Prohens Rosselló

Alegria,

màq. ebenisteria

Bartomeu Riera Mas

Pl.Llibertat, 1

Serra circular 20 cms.

3 màq. ebenisteria

Sebastià Rosselló Parera

Joan Lliteras, 71

Serra circular 20 cm.

Joan Rosselló Verd

Muntaner, 40

Torn

Joan Juan Riera

Alfons XII,

2 Torns

Joan Parera Gomila

Verònica, 38

Serra circular 20 cms.

Guillem Febrer Duran

Amistat, 26

Pl.Llibertat, 2

Artà, 41

Trepant

Serra circular 25 cms.

màq. ebenisteria acoblada

Joan Fullana Juan

Infant, 19

Gerrers,

Serra circular 20 cms.

Serra de cinta 80 cms.

Cepilladora

Gabriel Homar Cerdó

Hospital, 19

Màq.ebenisteria, d’obrar i trepant

Serra cinta de 60 cms.

Antoni Mas Domenge

Lleó XIII, 10

Serra circular 20 cms.

2 màq. ebenisteria acoblades

Serra cinta de 66 cms.

Joan Munar Duran

Joan Lliteras, 32

Serra circular 24 cm

.2 màq. ebenisteria acoblades

Torn

Màquina de passar gruix i cepilla

Joan Parera Galmés

Joan Lliteras, 73   Reis Catòlics,

Serra circular 15 cms.

Serra cinta 70 cms.

Màq. ebenisteria acoblada

2 cepilladores

Domingo Martí Cabrer

Pl.Llibertat,

Màquina ebenisteria

Jaume García Parera

M. Hernández,

Tupí

2 màq. ebenisteria acoblades

Serra cinta 95 cms.

 

 

Altres quatre declaraven la maquinària següent entre 1923 i 1940:

Bartomeu Ferrer Soler

Pl. Llibertat, 30

Alfons XII, 5

República, 1

 

Cepilladora

Trepant acoblat

Serra circular 20 cms.

2 Serres cinta 80 i 95 cms.

Bartomeu Rosselló Llull

Joan Lliteras, 53

Serra circular 20 cms.

màq. ebenisteria

Sebastià Rosselló Riera

Joan Lliteras, 11

Sant Ramon, 16

Serra circular 25 cms.

3 màq. ebenist. (Cepilla, tupí i trepant)

Serra cinta de 80 cms.

Miquel Rosselló Oliver

Alfons XIII, Av.República Av.Salvador Juan, 3

Torn

2 màq. ebenisteria acoblades

Serra cinta de 70 cms.

 

 

 

Onze més engreixaven la nòmina de tallers, alguns d’ells ja notablement mecanitzats, declaraven enginys al llarg del període comprés entre 1923 i 1945:

 

Joaquim Fuster Pomar

Jaume II, 7

Serra circular 15 cm.

Serra cinta 68 cms.

3 màq. ebenisteria (1 CV)

Melcior Garcia Nadal

Príncep, 29

Serra cinta 95/100 cms.(4 CV)

2 màq. ebenisteria

Melcior Garcia Parera

Príncep, 27

Serra cinta 95 cms. (4 CV)

Antoni Gelabert Gomila

Pl.Reina Victòria, 2

Pl.Esperanza Garcia,

Pl.Jorge Caldentey,

Serra circular 25 cm.

Serra cinta de 80 cms.

Màq. ebenisteria (1 CV)

Trepant acoblat (1 CV)

Joan Llull Parera

Joan Lliteras, 34

Serra circular 20 cms. (1 CV).

Trepant acoblat (1 CV)

Bartomeu Nadal Rosselló

Rafel Nadal Llull

Joan Lliteras, 16

Serra circular 16 cms.

Serra cinta 60/80 cms.

4 màq. ebenisteria (tupí, regruixadora i cepilla)

Guillem Oliver Mascaró i

Antoni Oliver Grimalt

Conqueridor, 18

Alfons XIII, 6

Av.República

Av.Salvador Juan,49

Serra circular 22 cms.

Serra cinta 79/100 cms. (2 CV)

Cepilladora

3 màq. ebenisteria

Tupí i torn mecànic

Pere Parera Gomila

Obrador, 47      

Galmés, 9

Serra circular 20 cms.

Serra cinta 59 cms.

Màq. ebenisteria (cepilla, regruixadora i tupí) (2 CV)

Antoni Pastor Riera

Joan Lliteras, 5

Serra circular 20 cms.

Serra cinta de 79 cms (1 CV).

2 màq. ebenisteria (regruixadora 1 CV)

Rafel Prohens Rosselló

Alfons XIII,

Av.República      

Pere Riera, 3

Serra circular 20 cms.

3 màq. ebenisteria (torn manual i cepilla)

Joan Serra Mas

Hospital, 42

Serra cinta 60/80 cms (1 CV).

Màq. ebenisteria (cepilla (1 CV)

 

És a partir de 1936 quan un nombre considerable de tallers (alguns d’ells amb la categoria de fàbriques) incorporen tot un conjunt de maquinària que els permetria per una banda funcionar de manera autàrquica i per altra incrementar exponencialment el seu nivell de producció.

 

Joan Riera Binimelis

República,

Màq.ebenist.acoblada

Cepilladora

Serra circular 20 cm.

Joan Frau Vadell

Centre, 14     Eixample

Torn manual

Regruixadora

 

 

 

Onofre Pol Amer

Olesa, 22

Cepilladora

Serra cinta 60 cm.

Bartomeu Gayà Riera

Olesa, 15

Trepant acoblat

Regruixadora

Tupí i cepilladora

Serra circular 30 cm.

Lluís Gili Sansó

Pau, 73

Trepant acoblat (1 CV)

Guillem Morey Ferrer

Conqueridor, 6

Tupí

2 Màq.eben.acoblades

Serra cinta 74 cm.(1 CV)

 

 

 

 

 

 

Miquel Caldentey Sansó

Progrés, 10 Gral.Mola, 10

Tupí

2 Màq.eben.acoblades (1 CV cada una)

 

 

 

Joan Cabrer Amer

Pl.Indústria, 5

2 Màq.eben.acoblades

Serra cinta 80 cm.(1 CV)

 

 

 

Onofre Ferrer Soler

Pl.Llibertat, 2 Pl.Gral.Goded, 3

Cepilla, trepant i regruixadorqa

2 Serres cinta 99 cm.(8 CV)

Miquel Gayà Cabrer

Nuno Sans, 4

2 Màq.eben.acoblades

Serra cinta 80 cm.(1 CV)

 

 

 

Sanmartí, S.A.

Pl. Indústria,

3 màq. eben. acoblades (2CV)

2 màq. eben. acoblades (2 CV)

3 Serra cinta 80/90 cms.(4 CV)

3 torns manuals

Pere Suasi Soler

Moreres, 3    Rosselló, 1

Cepilla i Regruixadora (1 CV)

Serra cinta 80 cms.

 

 

 

Joan Veny Domenge

els Creuers  Calderón, 1

Cepilladora i Tupí (1 CV)

Serra circular 30 cms.

 

 

 

Guillem Sansó Caldentey

Joan Lliteras, 75     Via Roma

Cepilladora (1 CV)

 

Les darreres dades que aportarem corresponen als exercicis de 1940 o 1945, quan  el sector del moble manacorí ja era conegut i reconegut arreu de la geografia illenca i més enllà.

Rafel Ferrer Perelló

Muntaner, 3

Torn manual

Andreu Fuster Valls

José López,

Serra cinta 70 cms.

Industria del Mueble, S.L

Av.Salvador Juan,

Trepant acoblat

Cepilla i Regruixadora

Serra cinta 100 cms.

Serra circular 20 cms.

Bartomeu Llull Nadal

Remei,

Torn manual

Sebastià Reus Jaume

Francesc Gomila, 4

Torn manual

Jordi Sansó Riera

Martí Bassa,

Torns manuals (2)

Tomàs Fullana Ordinas

General Barceló, 51

Cepilladora

Onofre Riera Fullana

Orient, 8

Cepilladora

Gaspar Segura Aguiló

Infant, 13

Torn manual

Martí Veny Llull

Av.Salvador Juan, 39

Cepilladora (1 CV)

Torn manual

Serra cinta 80 cms.

Miquel Alzina Adrover

Av.4 Setembre. 47

1 serra cinta 1 CV

Mateu Bordoy Salas

Verònica, 35

1 màquina 1 CV

Joan Febrer Vadell

Retir, 10

2 màquines 1 CV

Juli Ferrer Perelló

Joan Lliteras, 91

3 màquines 1 CV

2 serres cinta 2 CV

Pere Fullana Llinàs

Rosari, 17

3 màquines 1 CV

Antoni Galmés Massanet

Jordi Sureda, 60

2 màquines 1 CV

Pere Galmés Morey

Sant Ramon, 16

3 màquines 1 CV

Jaume Girard Bordoy

Pau, 95

4 màquines 1 CV

Antoni Gomila Fons

Av.4 Setembre, 29

3 màquines 2 CV

Rafel Gomila Gimenez

Silenci, 13

2 màquines 1 CV

Antoni Mercant Mercadal

Nuno Sans, 9

1 màquina 1 CV

Joan Quetglas Serra

Sant Ramon, 8

2 màquines 1 CV

Joan Riera Ballester

Nou, 48

3 màquines 1 CV

Miquel Riera Billoch

Orient, 17

3 màquines 1 CV

Joan Riera Cerdà

Orient, 8

1 màquina 1 CV

Francesc Sansó Riera

Penya, 4

2 màquines 1 CV

Andreu Serra Mesquida

Francesc Gomila, 47

1 màquina 1 CV

 

I fins aquí les setanta –vuit fusteries manacorines que anaren  forjant un dels paradigmes més definidors del panorama socioeconòmic de Manacor en  el decurs d’un llarg període temporal malauradament quasi totalment exhaurit.

Probablement els manacorins més joves no hauran sentit nomenar mai aquests tallers, però n’hi haurà d’altres, sobretot membres del gremi, o els que, com jo, gastaren soles de sabata repartint correspondència bancària arreu de la ciutat, encara en recordaran alguns d’ells, dos dels quals es mantenen en mans de la mateixa nissaga, tot i que nomes un –Ca’n Garba- manté les portes obertes con a taller pròpiament dir.

Els fusters, històric ofici manacorí

Els fusters manacorins de començament del segle XX

Print Friendly, PDF & Email
Aquesta web utilitza cookies pròpies pel seu correcte funcionament. Les cookies són petits arxius de text que els llocs web que visita emmagatzemen al vostre navegador. Solen contenir un lloc web i un identificador. Ajuden a millorar la seva experiència mentre navega al nostre lloc web. En fer clic al botó Acceptar, dóna consentiment a l\'ús daquestes tecnologies i el processament de les seves dades per aquests propòsits.    Configurar y més informació
Privacidad