Les primeres passes i les primeres treballadores de Perlas Orquídea

Segona entrega sobre la història perlera manacorina, avui amb els inicis del que serien les Perlas Orquídea i el noms de totes les seves primeres treballadores

 

La setmana passada ens ocuparem de la primera indústria perlera instal·lada a Manacor: les Perles Grans (Perlas Majorica), nom popular obligat per diferenciar la fàbrica dels Heusch de les altres factories (grans i petites) que anaven sorgint a la ciutat.

 Avui dedicarem el treball a la segona fàbrica de perles que obrí les portes a Manacor, cap el 1953 a la plaça Ramon Llull cantonada amb el carrer de la Fàbrica (en honor a aquest espai fabril), succeint a una manufacturera anterior coneguda com “les perles dels senyors” i, també, “les perles del torrent”, gestionada aleshores per Antoni Riera Morey Neula.

 

Taller de fusió i secció de color de FIPA

 

A l’inventari, adjunt a l’escriptura de venda atorgada a l’abril de 1953 a favor de Juan Maria Forgas i Clemente Pertegaz Pérez, es detalla la maquinària aleshores disponible als tallers: 60 màquines torn per a l’elaboració dels nuclis amb els seus corresponents bufadors, 1 gasogen Firpe, 1 gasificador de gasoli, 1 gasòmetre de 3,5 metres cúbics, 10 bombos de fusta per donar color, 10 safates de porcellana per contenir el líquid colorant i altres estris varis.

L’any 1961 l’empresa assolia el nom de FOPER, S.L. (acrònim de Forgas i Pertegaz) i l’espai fabril s’ampliava a dos edificis, el primitiu de la cantonada amb e carrer de a Fàbrica (avui Conservatori Municipal de Música) i un altre just davant l’anterior, on s’instal·laren 50 torns nous, enllestits dins els mateixos tallers de l’empresa amb tecnologia pròpia, iniciant-se així un decidit procés de mecanització i automatització del processos a la fàbrica, que havia ampliat la plantilla fins a les 154 persones (145 dones i 9 homes), sota la gestió de Ramon Guitart Brunet. El febrer de 1966 es canviava el nom comercial per el de FIPA, S.L. (Fabricación Industrial de Perlas Artificiales) alhora que s’intensificava significativament la mecanització. La denominació Perlas Orquídea, S.A. vendria posteriorment. 

A continuació oferim la relació del personal que treballava a la fàbrica de Forgas i Pertegaz entre els anys 1951 i 1956.

LLINATGES i NOM

Data d’alta

Jornal diari

Perelló Barceló, Margalida

02/01/1951

9,50

Sureda Roig, Isabel

 

8,50

Riera Ribot, Margalida

 

12,50

Sansó Fons, Maria

 

9,75

Mascaró Carrió, Magdalena

 

11,00

González Sánchez, Dolores

 

9,50

Vives Nicolau, Francesca

 

9,50

Vives Nicolau, Rosa

 

11,00

Sureda Llinàs, Margalida

 

9,50

Mayol Morey, Maria

 

9,75

Vallcaneras Sureda, Esperança

 

11,00

Puigròs Valens, Ventura

 

11,00

Nicolau Adrover, Catalina

 

9,50

Rosselló Bauzà, Margalida

 

9,75

Ferrà Ferrà, Maria

02/01/1951

7,00

Dassa Juan, Maria

 

9,50

Mascaró Mascaró, Francesca

 

11,00

Tugores Felani, Margalida

 

9,50

Duran Galmés, Margalida

 

11,00

Garau Massanet, Francesca

 

9,50

Perelló Adrover, Maria

 

9,50

Duran Garau, Antònia

 

8,50

Galmés Mestre, Joana

 

9,50

Uguet Adrover, Antònia

 

8,50

Llodrà Grimalt, Francesca

 

9,50

Cabrer Fons, Francesca

 

8,50

Sastre Mas, Jerònima

 

7,00

Gomila Alzamora, Bàrbara

 

9,50

Sagrera Soler, Aina

 

8,50

Sureda Riera, Magdalena

 

9,50

Busquets Garau. Maria

 

9,50

Gomila Alzamora, Miquela

 

9,50

Febrer Homar, Antònia

 

13,00

Terrasa Febrer, Maria

 

 

Gayà Barceló, Catalina

 

 

Llull Parera, Jaume

22/01/1951

675 mes

Riera Salas, Francesca

 

9,75

Jaume Alcover, Joana

 

9,50

Duran Puigròs, Sebastiana

02/04/1951

8,50

Grimalt Gomila, Sebastiana

16/04/1951

9,50

Riera Vives, Apol·lònia

 

7,25

Hiruela López, Eloisa

 

9,50

Lliteras Puigròs, Rosa

 

7,25

Rosselló Nicolau, Catalina

 

9,50

Vives Nicolau, Antònia

 

7,25

Lliteras Puigròs, Francesca

 

7,25

Nadal Mascaró, Miquela

 

5,25

Pérez Raboso, Gertrudis

 

4,50

Servera Muntaner, Petra

 

4,50

Maimó Julià, Margalida

 

4,50

Quetglas Amorós, Antònia

 

7,25

Bernat Riera, Bàrbara

 

5,25

Fornés Llodrà, Antònia

 

5,25

Rosselló Nicolau, Margalida

 

9,50

Lliteras Puigròs, Catalina

 

7,25

Ferrer Calafat, Apol·lònia

 

9,50

Rosselló Riera, Catalina

 

9,50

Adrover Vives, Margalida

07/05/1951

9,50

Adrover Sansó, Antònia

11/06/1951

8,50

Mas Monjo, Maria

03/11/1952

7,25

Forteza Aguiló, Maria

 

7,25

Andreu Truyols, Francescs

 

7,25

Quetglas Fons, Aina

 

6,50

Mas Vives, Margalida

 

9,50

Duran Gomila, Àgueda

 

7,25

Gomila Cànovas, Àngela

 

9,50

Estelrich Riera, Catalina

03/11/1952

9,50

Febrer Llull, Maria

 

9,50

Llull Rosselló, Antònia

 

7,25

Ortiz Martínez, Glòria

 

7,25

Moral Arroyo, Josefa

 

6.50

Puigròs Rosselló, Antònia

 

7,25

Veny Garau, Antònia

 

9,50

Quetglas Mascaró Bàrbara

 

9,50

Llodrà Gomila, Coloma

 

6,50

Umbert Puigserver, Coloma

 

9,50

Caldentey Quetglas, Catalina

 

9,50

Escalas Riera, Maria

 

9,50

Fullana Veny, Gabriela

 

6,50

Bassa Riera, Maria

 

7,25

Caldentey Lliteras, Francesca

 

7,25

Sansó Estelrich, Francesca

 

9,50

Caldentey Salas, Sebastiana

 

9,50

Mora Bennassar, Bàrbara

 

7,25

Miquel Rosselló, Maria

 

9,50

Guitart Brunet, Ramon

17/12/1952

570 mes

Riera Morey, Antoni

10/12/1953

725 mes

Pascual Miquel, Isabel

21/12/1953

5,25

Pons Llobera, Catalina

 

9,50

Llull Nicolau, Maria

21/09/1953

9,50

Pascual Genovart, Catalina

 

9,50

Llull Nicolau, Joana

 

9,50

Coronado Martínez, Maria D.

 

9,50

Gutierrez Prior, Joaquina

 

9,50

Veny Puigròs, Maria

 

9,50

Ferrer Bauzà, Maria

 

9,50

Juan Morey, Àngela

 

9,50

Adrover Sansó, Maria

03/11/1953

5,25

Gutierrez Prior, Benita

 

5,25

Mas Sansó, Joana

 

5,25

Font Abraham, Maria

 

5.25

Frau Llodrà, Àngela

 

5.25

Lliteras Puigròs, Aina

 

5,25

Fons Rosselló, Maria

 

5,25

Ballester Riera, Margalida

 

5,25

Llull Galmés, Catalina

 

5,25

Cabrer Servera, Isabel

 

5,25

Pol Jaume, Jerònima

 

5,25

Galmés Miquel, Francesca

 

5,25

Puigròs Nadal, Margalida

 

5,25

Rubio Serrano, Nicolás

14/12/1953

13,50

Quetglas Bassa, Maria

12/01/1954

5,25

Perelló Servera, Isabel

 

5,25

Rodero Manjón, Dolores

 

5,25

Melis Riera, Antònia

28/01/1954

9,50

Frau Tauler, Joana

 

9,50

Riera Riera, Aina

01/03/1954

7,00

Valls Salas, Magdalena

06/07/1954

9,50

Perelló Nadal, Bàrbara

06/07/1954

9,50

Garau Massanet, Margalida

 

9,50

Fons Gelabert, Joana

 

5,25

Saez Sánchez, Teresa

 

9,50

Estelrich Daza, Antònia

 

5,25

Vives Rosselló, Francesca

04/04/1955

5,25

Adrover Sansó, Joana

 

5,25

Nadal Mascaró, Margalida

 

5,25

Roig Puigròs, Petra

 

5,25

Obrador Femenias, Bàrbara

 

5,25

Bordoy Adrover, Margalida

 

5,25

Garcia González, Carmen

07/06/1955

5,25

González Izquierdo, Antònia

 

9,50

Sánchez Sánchez, Juana

 

9,50

González, Consuelo

 

5,25

Pascual Genovart, Àngela

 

5,25

Perelló Gomila, Francesca

 

5,25

Rebasa Vallespir, Joana

 

5,25

Rosselló Riera, Magdalena

 

350 mes

González Tárrega, Isabel

 

5,25

Rubio López, Maria Dolores

 

5,25

Rosselló Vives, Joana

21/06/1955

9,50

Garau Sansó, Antònia

23/06/1955

5,25

Ros Soriano, Francisco

10/10/1955

19,00

Forteza Picó, Pere

 

19,00

Martí Rosselló, Catalina

 

9,50

Riera Galmés, Antònia

 

9,50

Riera Febrer, Magdalena

 

5,25

Melis Rosselló, Magdalena

 

5,25

Perelló Adrover, Catalina

 

5,25

Ferragut Mas, Maria

 

5,25

Riera Fullana, Maria

 

5,25

Marín Hiruela, Maria

 

5,25

Jimenez Adrover, Antònia

 

5,25

Vives Bauzà, Francesca

01/12/1955

5,25

González Izquierdo, Rosario

 

5,25

Blanquer Artigues, Magdalena

 

5,25

Jaume Guasp, Bàrbara

 

5,25

Bordoy Adrover, Maria

 

9,50

Riera Riera, Bàrbara

 

9,50

Alcaraz Abad, Antonia

 

5,25

Llull Riera, Margalida

21/01/1956

9,50

Mascaró Riera, Margalida

 

9,50

Gomila Suñer, Maria M.

 

9,50

Bisellach Riera, Antònia

 

9,50

Llull Llull, Catalina

 

5,25

Hidalgo Hiruela, Maria Josefa

 

5,25

Bisellach Riera, Maria

01/03/1956

5,25

Marin Hiruela, Àngela

 

5,25

Santandreu Sansó, Maria

 

5,25

Riera Gomila, Magdalena

 

5,25

Escalas Riera, Joana

 

9,50

Adrover Oliver, Antònia

01/03/1956

9,50

Lliteras Vives, Catalina

12/04/1956

6,56

Fullana Morey, Antònia

 

6,56

Massanet Santandreu, Antònia

 

6,56

Massanet Sasntandreu, Isabel

 

6,56

Fullana Amer, Margalida

 

6,56

Llull Llull, Maria

 

6,56

Grimalt Barceló, Petra

 

6,56

Fullana Morey, Rosa

 

6,56

Pascual Genovart, Margalida

 

11,87

Pericàs Palou, Elionor

23/04/1956

6,56

Fuster Fuster, Beatriu

 

6,56

Hidalgo Hiruela, Dolores

 

11,87

Matamalas Salas, Catalina

08/05/1956

6,56

Montoro Félix, Rosario

 

6,56

Veny Puigròs, Josep

09/07/1956

13,50

‘Les Perles Grans’: el paradigma de la indústria manacorina

La difícil situació de Majorica: amb problemes econòmics i sense data per tornar a produïr

 

Print Friendly, PDF & Email
Aquesta web utilitza cookies pròpies pel seu correcte funcionament. Les cookies són petits arxius de text que els llocs web que visita emmagatzemen al vostre navegador. Solen contenir un lloc web i un identificador. Ajuden a millorar la seva experiència mentre navega al nostre lloc web. En fer clic al botó Acceptar, dóna consentiment a l\'ús daquestes tecnologies i el processament de les seves dades per aquests propòsits.    Configurar y més informació
Privacidad