Pla de xoc municipal contra els edificis degradats majors de 30 anys

L’Ajuntament presenta ‘Manacor, posa’t guapa’ un projecte que intentar millorar l’estètica del poble

 

L’Ajuntament ha presentat avui el pla d’embelliment del municipi anomenat “Manacor, posa’t guapa”, un projecte ambiciós que consta de cinc eixos, el primer dels quals és un paquet de bonificacions fiscals per a la reforma i la rehabilitació d’edificis. 

1. Pel que fa a edificis degradats, s’incrementa fins al màxim permès per llei el percentatge de bonificació, que passa del 75 al 95%, sobre la quota de l’ICIO, a aquelles obres que rehabilitació d’habitatges afectats per patologies estructurals degudes a la degradació, estat de conservació deficient, aluminosi i a l’antiguitat d’aquestes construccions, que ha de ser superior a 30 anys. Per altra banda, també es bonifiquen les actuacions que suposin una millora de l’estructura general de l’edificació amb perill de danys o perjudicis a terceres persones o a la via pública, per garantir la seguretat o salut públiques.

2. Quan a bucs, s’introdueix una nova bonificació, també del màxim permès per llei (95%), quan les obres autoritzades tinguin com a objectiu la finalització d’edificacions inacabades amb llicència caducada situades en sòl urbà i amb ús residencial, sempre que es destinin a habitatge de protecció oficial i que compleixin les característiques establertes a la DA 7ª del DL 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge.

3. Per altra banda, s’introdueix una nova bonificació, també del màxim permès per llei (95%), quan les obres autoritzades consisteixin en la rehabilitació d’edificis o canvis d’ús que donin com a resultat habitatges, sempre que compleixin els següents requisits: estar en sòl urbà, tenir una antiguitat superior als quaranta anys (edificis pre-Normes Subsidiàries), tenir un PEM màxim de 105.000 euros si es tracta d’un habitatge – 210.000 euros si dona com a resultat al manco dos habitatges i la superfície del solar es igual o superior a 300 m2 – i un propietari amb una base liquidable de l’IRPF inferior als 30.000 euros.

4. La concessió de bonificacions, quan l’ordenança ja hagi apreciat un especial interès o utilitat municipal, serà competència de la Junta de Govern Local i no del Ple. També es permetrà el prorrateig de la bonificació en funció del percentatge de propietat en el cas de no poder acreditar el 100%.

En segon lloc, donar sortida als edificis inacabats amb llicència caducada en forma de promocions d’habitatge de protecció oficial. Existeix un interès municipal en acabar i donar un ús d’habitatge a aquelles construccions a mig acabar que perjudiquen el paisatge urbà de Manacor.

En tercer lloc, els Informes d’Avaluació d’Edificis (IAE). L’ordenança municipal referent a l’avaluació d’edificis va ser aprovada inicialment el 13 d’octubre de 2015 i definitivament el 14 de març del 2016. Quatre anys després es pot fer una valoració positiva de l’increment de particulars que compleixen amb les inspeccions: un 44,2% el 2016, 53,9% al 2017, 54,7% al 2018 i 66,5% al 2019. Amb tot, el servei denota necessitats com la falta de personal o l’establiment d’un programa informàtic específic per agilitar el procés.

En quart lloc, la convocatòria ARRU. En aquest cas s’ha destacat el projecte de reforma de la plaça de s’Antigor i el carrer Gerrers i la necessitat de redignificar el barri.

I finalment, l’elaboració de plans especials que es deriven del planejament del nucli antic i zona BIC de Manacor. Com són el Pla especial de l’Àrea de Reconversió Territorial de la Façana de Manacor, amb l’objectiu de millorar la imatge, els accessos i els serveis de la ciutat; el Pla especial de l’Àrea de Reconversió Territorial del Centre Històric de Manacor, amb l’objectiu de definir i protegir els àmbits urbans inclosos; o el Pla especial del nucli antic de Manacor.

Segons la regidora d’Urbanisme i Habitatge, Núria Hinojosa, ““Manacor, posa’t guapa” és una voluntat de dirigir els esforços públics i també els particulars cap a una política pública que aposta clarament per la reforma i la rehabilitació enfront de les noves construccions i el consum de territori”. Així mateix, i pel que fa als informes d’avaluació d’edificis, Hinojosa ha assegurat que “no es tracta de dificultar sinó de donar seguretat als privats i als usuaris de la via pública”.

Print Friendly, PDF & Email
Aquesta web utilitza cookies pròpies pel seu correcte funcionament. Les cookies són petits arxius de text que els llocs web que visita emmagatzemen al vostre navegador. Solen contenir un lloc web i un identificador. Ajuden a millorar la seva experiència mentre navega al nostre lloc web. En fer clic al botó Acceptar, dóna consentiment a l\'ús daquestes tecnologies i el processament de les seves dades per aquests propòsits.    Configurar y més informació
Privacidad