Els encausats de l’alçament carlí: Sa Llorençada de Manacor (segona part)

Segona part de l’estudi de l’historiador manacorí, Sebastià Sansó Barceló

 

Completarem la relació, iniciada la setmana passada, amb els restants cent onze encausats de la causa carlina.

Nom i llinatges

Malnom

Edat

Ofici

Domicili

Condemna

101

Domingo Juan

Tauleta

dominic

absolt.

102

Joan Juan

Tauleta

23

fuster

2 anys presó

103

Pere Antoni Juan

Tauleta

25

fuster

(3)

104

Pere Joan Juan

Capet

24

llaurador

Cós

presó

105

Pere Joan Juan

Capetó 1r

moliner

Barracar

2 anys presó

106

Pere Joan Juan

Capetó 2n

Barracar

(3)

107

Jaume Lliteras

41

jornaler

Cabell

(3)

108

Francesc Llodrà

presó

109

Llorenç Llodrà

Bassó

presó

110

Lluís Llompart

prev. dominic

desterrat

111

Antoni Llull

Revell

32

bracer

Creu

(1)

112

Bartomeu Llull

Burguet

(1)

113

Bartomeu Llull

Revell

25

bracer

2 anys presó

114

Bartomeu Llull

Ferrà

22

teixidor

(7)

115

Joan Llull

Corona

20

jornaler

s’Antigor

(1)

116

Lluís Llull

Mosso

21

fuster

Ciutat

(1)

117

Martí Llull

Mosso

Cabell

presó

118

Mateu Llull

Revell

32

moliner

Obrador

(3)

119

Miquel Llull

de cas Paler

50

llaurador

Unió

(1)

120

Ramon Llull

Burguet

29

llaurador

Barrí

(1)

121

Antoni Martí

Camell

21

jornaler

Creu

(8)

122

Pere Martí

Biscai

2 anys presó

123

Francesc Mas

Masset de na Pla

mort a garrot

124

Jaume Mas, major

6 anys presidi

125

Jaume Mas, menor

8 a.pre.Àfrica

126

Llorenç Mas

Son Sureda Ric

20

llaurador

1 any confina

127

Llorenç Mas

Masset

d’en Rei

(1)

128

Joan Mas

Son Sureda Ric

prev. dominic

1 any presó

129

Jaume Mascaró

25

bracer

presó

130

Jaume Mascaró

Cavallot

20

jornaler

(7)

131

Pere Massanet

Serol

32

jornaler

Codolí

(1)

132

Joan Mayol

Ferrer

37

ferrer

2 anys presó

133

Rafel Mayol

Ferrer

Nou

2 anys presó

134

Joan Monserrat

Hermós

Vilanova

(1)

135

Josep Moragues, menor

presó

136

Pere Francesc Moragues

absolt

137

Bartomeu Morey

Pèndola

34

teixidor

Ciutat

presó

138

Guillem Morey

Granot

36

jornaler

Xerot

presó

139

Miquel Morey

42

multa 4.000 r

140

Nadal Morey

Tirana

20

jornaler

(1)

141

Sebastià Morey

Pèndola

8 anys presidi

142

Antoni Nadal

del Rafal

jornaler

Barracar

(3)

143

Joan Nadal

Llunes

(5)

144

Pere Nadal

de sos Llulls

Tafarres

multa 1.000 r

145

Miquel Nicolau

Hereu Figuera

presó

146

Nicolau Nicolau

49

presó

147

Sebastià Nicolau

Aleix- Felanitxer

jornaler

Pelat

(3)

148

Jaume Obrador

6 a.pre.Àfrica

149

Joan Obrador

presó

150

Llorenç Amer

Pellerenca

33

Vigil.Policia

151

Josep Pellicer

Cama

21

picapedrer

(7)

152

Joan Pellicer

Cama

jornaler

Vilanova

(1)

153

Guillem

Parragó

multa 1.000 r

154

Antoni Parera

Melis

Barracar

2 anys presó

155

Guillem Parera

Melis

20

Sol

2 anys presó

156

Josep Parera

Pipero

bracer

(1)

157

Bartomeu Pascual

Murteros

Barracar

(1)

158

Antoni Pastor

Sureda

35

jornaler

1 any correc.

159

Andreu Pastor

Perlito

20

jornaler

(1)

160

Pere Joan Perelló

Damet

53

prior dominics

desterrat

161

Antoni Pont

de l’ametllarà

Verònica

multa 3.000 r

162

Rafel Puigserver

19

jornaler

(1)

163

Antoni Rexach

Roig

45

bracer

(1)

164

Pere Joan Quetglas

8 a.serv.Filip.

165

Rafel Quetglas

(1)

166

Sebastià Ribot

Mariano – Llopis

30

llaurador

(1)

167

Antoni Riera

Neula

16

estudiant

(1)

168

Bartomeu Riera

Tafal

executat

169

Bernat Riera

Xap

37

jornaler

2 anys presó

170

Isabel Riera

Tafal

presó

171

Joan Riera

Neula

20

teixidor

(1)

172

Maria Riera

78

comare

1 any galeres

173

Martí Riera

Tafal

68

fuster

1 a.obres púb

174

Miquel Riera

Barraca

(1)

175

Miquel Riera

Castell

(3)

176

Miquel Riera

Nito

(1)

177

Miquel Riera

Migona

(1)

178

Pere Joan Riera

Castell

28

jornaler

(1)

179

Ramon Riera

Bovet

6 anys presidi

180

Sebastià Riera

Xercó

43

teixidor

(1)

181

Bernadí Roig

40

sabater

2 anys presidi

182

Bartomeu Rosselló

Leu

34

teixidor

(1)

183

Francesc Rosselló

Son Perdut

absolt

184

Pere Josep Rosselló

Vigil.Policia

185

Sebastià Rosselló

(1)

186

Tomàs Rosselló

Figuereta

21

jornaler

(1)

187

Miquel Salas

47

fuster

1 any presidi

188

Bartomeu Sansó

Fosc

37

llaurador

(3)

189

Bartomeu Sansó

Relles

(1)

190

Gabriel Sansó

Guillot

42

bracer

(1)

191

Mateu Sansó

Bodes – Perdut

(1)

192

Onofre Sansó

Pasta

49

llaurador

(8)

193

Jaume Sard

prev. dominic

desterrat

194

Antoni Josep Serra

Poma alta

presó

195

Pere Joan Servera

Figó

(1)

196

Andreu Sitges

22

bracer

(1)

197

Antoni Suasi

Lliro

34

gerrer

(1)

198

Miquel Suasi

Lliro

absolt

199

Antoni Sureda

Fum

20

llaurador

absolt

200

Josep Sureda

Vigil.Policia

201

Joan Sureda

Paler roig

21

jornaler

(5)

202

Miquel Sureda

Fum

31

jornaler

absolt

203

Sebastià Sureda

Paler

presó

204

Joan Sureda

Morey

50

llaurador

(8)

205

Guillem Tomàs Fullana

Roscul

presó

206

Antoni Truyol

21

llaurador

(1)

207

Joan Truyol

Coll del vent

48

llaurador

(3)

208

Joan Vallcaneras

Gavella

30

jornaler

(3)

209

Antoni Veny

presó

210

Miquel Veny

Pipero

33

jornaler

(1)

211

Pere Joan Veny

Pipero

30

pregoner

(1)

Font: elaboració pròpia en base a Un alzamiento carlista en Mallorca 1835 de Gabriel Fuster Forteza, Manacor Viu de Sebastià Sansó Barceló i Amillarament de 1847 (Arxiu Municipal de Manacor 639/2).

Notes: (1) 6 anys de servei o 4 de presidi; (2) 6 mesos de confinament o 200 reals; (3) 4 anys de servei o 3 de presidi; (4) 3 anys desterrament a Menorca; (5) 3 anys de servei o presidi; (6) 5 anys de servei o 4 de presidi; (7) 8 anys de servei o 4 de presidi; (8) 5 anys de presó o 3 de presidi.

A la vista d’ambdues nòmines, el primer que observam és la gairebé absoluta pertinença de tots ells a la classe més humil de la societat local i la quasi nul·la presència de persones de la que podríem considerar classe dominant del poble, exceptuant els capdavanters de la revolta i els nou membres de la comunitat dominicana.

Així hem pogut documentar representants de quasi totes les branques de l’estament treballador: 32 jornalers, 18 bracers, 16 llauradors, 8 fusters, 8 teixidors, 5 moliners, 4 picapedrers, 3 sabaters, 2 gerrers i un de cadascun dels oficis següents: fornera, comare, ferrer, fosser, serraller podador, pescador i pregoner; a més d’un soldat i un estudiant.

Quant a la ubicació veiem com la majoria d’ells habitaven als barris forans de la vila: 12 a Fartàritx, 11 al Barracar, 10 a s’Antigor, 9 a la Vilanova, 5 als establits dels Convent i 3 a l’àrea del Cós. Per contra 21 vivien al que podem considerar Centre de la vila.

Pel que coneixem, molts dels implicats eren relativament joves, concretament 22 no havien complit els 20 anys, altres 65 estaven entre els 21 i els 40 anys i 21 superaven aquesta edat sense arribar als 60. Només dos tenien més de 60 anys.

Per acabar només ens queda fer referència a alguna de les penes més greus imposades als encausats, dels quals sols un sofrí pena de mort: Bartomeu Riera Tafal, qui fou afusellat a Ciutat, per contra el principal capdavanter de la revolta, Francesc Mas Masset, també condemnat a la pena capital, pogué escapar per, posteriorment, trobar la mort a Morella, lluitant amb les tropes carlines; Martí Bonet va morir en el seu desterrament a Maó i pel que fa al altres dos líders, a Joan Jaume li caigueren deu anys de presidi i a Francesc Fàbregues vuit.

El moliner Bartomeu Fiol Molinero i Pere Joan Fullana Renou, ambdós condemnats a garrot, no veieren complida la seva pena.

La majoria dels frares dominics foren desterrats mentre un quants altres manacorins pogueren sortir-ne amb multes de diversa quantia, alguns foren condemnats a galeres; a Jaume Mas i Jaume Obrador els imposaren presidi a Àfrica i a Pere Joan Quetglas 8 anys de presidi a Filipines.

Print Friendly, PDF & Email
Aquesta web utilitza cookies pròpies pel seu correcte funcionament. Les cookies són petits arxius de text que els llocs web que visita emmagatzemen al vostre navegador. Solen contenir un lloc web i un identificador. Ajuden a millorar la seva experiència mentre navega al nostre lloc web. En fer clic al botó Acceptar, dóna consentiment a l\'ús daquestes tecnologies i el processament de les seves dades per aquests propòsits.    Configurar y més informació
Privacidad